Էկոտուրիզմի փառատոն

Event Organized by Association of young biologists & Jermuk development center

Էկոտուրիզմի փառատոն
Start Date End Date Location Tickets
13 July 2020 13 July 2020 Արտավան, Վայոց ձոր Անվճար

Ամսաթիվը կթարմացվի շուտով

Էկոտուրիզմը ճանաչողական նպատակով կազմակերպվող արշավներն են, որոնց ընթացքում մասնակիցները ծանոթանում են բնության մեջ կյանքին, գիշերում են վրաններում, այցելում են պատմամշակութային հուշարձաններ, ծանոթանում են գյուղական կյանքին։ 

 Փառատնոնի ընթացքում տեղի են ունենում մի շարք միջոցառումներ՝ գյուղմթերքների ցուցահանդես-վաճառք, կենդանական և բուսական աշխարհի դիտարկում, դեղաբույսերի հավաքում, նետաձգություն, ձիարշավ, աստղադիտարկում։

Փառատոնն անցկացվում է Վայոց ձորի տարբեր շրջաններում և հատկապես սիրված է երիտասարների կողմից։ Նպատակն է Վայոց Ձորի  համայնքներում էկոզբոսաշրջության զարգացմանը նպաստելը, և  էկոզբոսաշրջության մասին հանրային իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնելը: 


Map